OXYS wynajem urządzeń 1

OXYS Sp. z o.o. oferuje swoim klientom możliwość krótko i długoterminowego
wynajmu następujących urządzeń:

Mobilna jednostka
do neutralizacji odorów
OXYS wynajem urządzeń 2
Wozy asenizacyjne

OXYS wynajem urządzeń 3

Filtry antyodorowe

INNOWACYJNY POWIEW EKOLOGII