Węgle aktywne impregnowane oferowane przez OXYS Sp. z o.o. to najwyższej jakości węgle formowane, produkowane z węgla kamiennego metodą parogazową. Charakteryzują się wysoką zdolnością adsorpcji H2S, SO2, NH3 oraz kwaśnych związków z gazów. Znajdują swoje zastosowanie przy usuwaniu wszelkiego rodzaju odorów kanalizacyjnych, w szczególności w studzienkach kanalizacyjnych, oczyszczalniach, przepompowniach ścieków, osadnikach czy szambach.

OXYS Sp. z o.o. oferuje dodatkowo usługę wymiany zużytego węgla aktywnego oraz jego utylizację wraz z wydaniem Karty Przekazania Odpadu.


OXYS Węgiel aktywny 1

OXYS Węgiel aktywny 2

Filtry antyodorowe

INNOWACYJNY POWIEW EKOLOGII